Avís Legal


En aquest espai podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Hera com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de heraholding.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, heraholding.com, accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal heraholding.com.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb heraholding.com. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

- La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
- Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
- La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, heraholding.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de heraholding.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal heraholding.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant heraholding.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a heraholding.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a heraholding.com, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

RECLAMACIONS

heraholding.com informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@heraholding.com indicant el seu nom i cognoms.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de heraholding.com.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de heraholding.com.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a heraholding.com indicant:

- Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
- Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal heraholding.com, si us plau dirigiu-vos a info@heraholding.com

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 11 de maig de 2018 De part de l'equip que formem heraholding.com t'agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si consenteix la seva instal·lació premi el botó accepto.
Pot ampliar la informació a la nostra Política de cookies | Avís legal | Accepto