Presència


España
Descontaminació de Sòls
Planta de Tractament de Residus
Planta de Depuració d'Aigües
Valorització Energètica
Producció de Biometà
Producció de Biogàs

Portugal
Descontaminació de Sòls

Anglaterra
Valorització Energètica
Producció de Biogàs

França
Valorització Energètica
Producció de Biometà
Producció de Biogàs

Alemanya
Valorització Energètica
Producció de Biogàs

Colòmbia
Planta de Tractament de Residus
Planta de Depuració d'Aigües

Xile
Planta de Tractament de Residus
Planta de Depuració d'Aigües

Xina
Producció de Biogàs

Corea del sud
Producció de Biogàs

Kuwait
Descontaminació de Sòls